Usługi Geodezyjne

Poza pełną obsługą naszych klientów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferujemy także usługi geodezyjne wykonywane przez doświadczonego geodetę z uprawnieniami. Współpracujący z naszą firmą geodeta świadczy szeroki zakres usług geodezyjnych;

1. Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych; wznawianie znaków granicznych, podziały nieruchomości, ustalenie granic;
2. Mapy do celów projektowych pod pozwolenie na budowę;
3. Inwentaryzacja powykonawcza budynków , sieci uzbrojenia terenu, zagospodarowania terenu;
4. Doradztwo z zakresu geodezji
5. Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji

Powrót