Usługi kredytowe

Poza kompleksową obsługą klientów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferujemy również bezpłatną pomoc w uzyskaniu finansowania wszystkich typów nieruchomości. W większości przypadków zakup nieruchomości wiąże się bowiem z wykorzystaniem kredytowania. Posłużenie się zewnętrznym źródłem finansowania jest niezmiernie ważną decyzją skutkującą spłatą takiego kredytu często przez kilkadziesiąt lat.

Decyzja taka jest obarczona szeregiem kosztów kredytowych i powinna zostać podjęta po analizie wielu parametrów, na które składają się m.in. wysokość proponowanego kredytu , jego oprocentowanie, wysokość wkładu własnego, wymagane przez bank dokumenty, okres kredytowania, wysokość rat do spłaty, sposób liczenia wysokości oprocentowania i marża banku, wymogi odnośnie zabezpieczeń kredytu, różne prowizje i opłaty, koszty ubezpieczeń itd.

Współpracujemy z niezależnymi doradcami finansowymi,( np. z firmą EXPANDER) którzy nie są powiązani z żadną grupą bankową w Polsce przez co świadczą rzeczywiście niezależne usługi doradztwa finansowego. Dzięki temu są oni są w stanie wybrać najbardziej optymalny model kredytowania biorąc pod uwagę wyżej wymienione parametry i nie tylko. Doradcy kredytowi, z którymi współpracujemy wszystkie formalności załatwiają w jednym miejscu.

Są gotowi przyjechać do miejsca zamieszkania lub pracy naszych klientów w celu usprawnienia całego procesu kredytowego. Nie pobierają żadnego wynagrodzenia od naszych klientów.

Jeżeli planują Państwo:

  • - zakup domu lub mieszkania na rynku wtórnym;
  • - zakup nieruchomości na rynku pierwotnym;
  • - zakup działki budowlanej;
  • - remont lub modernizację nieruchomości;
  • - refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe;
  • - konsolidację zobowiązań bankowych
Powrót